Organizacja robót w pasie drogowym

Cena: 150 Euro

Zadzwoń

+48 788 406 266

Szkolenie z zakresu organizacji robót w pasie drogowym.

Organizacja robót w pasie drogowym to niezwykle odpowiedzialne zajęcie. Jakikolwiek błąd może okazać się katastrofalny w skutkach. Wychodząc naprzeciw tym, którzy chcą się tym zajmować, a dodatkowo chcą robić to w Niemczech, oferujemy szkolenia na organizację robót w pasie drogowym. Pozwalają one na zdobycie uprawnień wymaganych prawem niemieckim. Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia, które ukierunkowane jest przede wszystkim na umiejętności praktyczne. Kursy prowadzone są przez doświadczonych wykładowców mających zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w obszarze poruszanego zagadnienia.

Czy kursy na organizację robót w pasie drogowym kończą się egzaminem?

Zależy nam na utrzymaniu jak najwyższej jakości kształcenia. Dlatego kursy na organizację robót w pasie drogowym z uprawnieniami niemieckimi zawsze kończą się egzaminem. Dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku jest podstawą do wydania dwujęzycznego certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Nasi wykładowcy dbają jednak o to, aby każdy uczestnik szkolenia był bardzo dobrze przygotowany do egzaminu.

Zadzwoń

+48 788 406 266

uprawnienia na wózki widłowe