Ograniczone przestrzenie

Cena: 150 Euro

Zadzwoń

+48 788 406 266

Szkolenie z zakresu ograniczonych przestrzeni.

Profesjonalne szkolenie przygotowujące do pracy na ograniczonych przestrzeniach. Jego ukończenie i zdanie egzaminu to gwarancja uzyskania uprawnień akceptowanych na niemieckim rynku pracy. Stawiamy na kształcenie praktyczne, nie zapominając jednak o dostarczeniu kursantom niezbędnej wiedzy teoretycznej. Duży nacisk kładziemy na kwestie higieny i bezpieczeństwa pracy. Kończąc szkolenie organizowane przez nas, możesz być pewny, że będziesz wiedział jak pracować, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Wszystkie kursy na ograniczone przestrzenie są u nas prowadzone przez wykładowców mających duże doświadczenie praktyczne.

Kursy na ograniczone przestrzenie uprawnienia niemieckie – co jest potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji?

Wszyscy, którzy ukończą organizowany przez nas kurs na pracę w ograniczonych przestrzeniach z uprawnieniami niemieckimi i uzyskają pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego otrzymają dwujęzyczny certyfikat. Dodajemy do niego również plastikową kartę, która także jest potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji. Można zawsze mieć ją przy sobie i w razie potrzeby okazać.

Zadzwoń

+48 788 406 266

uprawnienia na wózki widłowe