Murarz

Cena: 150 Euro

Zadzwoń

+48 788 406 266

Szkolenie na murarza.

Świetnie przygotowane szkolenia na murarza. Proponujemy kursy na murarza na uprawnienia niemieckie. Tym samym swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do tych osób, które planują związać swoją aktywność zawodową z naszym zachodnim sąsiadem. Stawiamy na wysoką jakość kształcenia, nie zapominając o poruszaniu zagadnień związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy. Zajęcia prowadzimy, bazując na ustalonym z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogramie. W razie potrzeby dajemy możliwość indywidualnego ustalenia planu zajęć. Kursy na murarza mogą być przeprowadzane w naszej siedzibie bądź miejscu wskazanym przez klienta.

Kursy na murarza uprawnienia niemieckie – co jest potwierdzeniem ukończenia kursu i zdobycia uprawnień?

Dbamy o to, aby wszyscy uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń na murarza posiadali niezbędne zaświadczenia. Dlatego po pozytywnym zdaniu egzaminu przekazujemy kursantom dwujęzyczne certyfikaty oraz plastikowe karty. Potwierdzają one ukończenie kursu, a także zdobycie niezbędnych uprawnień. Karta wykonana jest tak, aby zawsze można było mieć ją przy sobie.

Zadzwoń

+48 788 406 266

uprawnienia na wózki widłowe