Monter klimatyzatorów

Cena: 200 Euro

Zadzwoń

+48 788 406 266

Szkolenie na montera klimatyzatorów.

Klimatyzatory to urządzenia, które na dobre weszły do użytku. Dzisiaj spotkać można je nie tylko w biurach, ale również domach prywatnych. Ci, którzy chcą zajmować się ich montażem w Niemczech muszą posiadać stosowne uprawnienia. Wychodząc naprzeciw tym osobom, organizujemy szkolenia na montera klimatyzatorów, które pozwalają na zdobycie uprawnień niemieckich. Gwarantuje wysoką jakość kształcenia, które ukierunkowane jest na zdobycie przez uczestników umiejętności praktycznych. Kursy prowadzone są przez doskonale przygotowaną tego kadrę, która dba o aktywizację uczestników i przekazywanie wiedzy w sposób jasny i zrozumiały.

Kurs na montera klimatyzatorów uprawnienia niemieckie – jakie potwierdzenie zdobytych uprawnień otrzymują kursanci?

Kursy na montera klimatyzatorów z uprawnieniami niemieckimi kończą się zawsze egzaminem. Uzyskanie z niego pozytywnego wyniku oznacza, że uczestnik otrzyma certyfikat dwujęzyczny będący dokumentem potwierdzającym zdobyte uprawnienia. Dbając o naszych kursantów, dołączamy do certyfikatu plastikową kartę z informacjami o posiadanych kwalifikacjach, którą zawsze można mieć przy sobie.

Zadzwoń

+48 788 406 266

uprawnienia na wózki widłowe