Hakowy – sygnalista

Cena: 150 Euro

Zadzwoń

+48 788 406 266

Szkolenia na hakowego – sygnalistę.

Cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym szkolenia na hakowego oraz kursy na sygnalistę. Prowadzone tak, aby dostarczały zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Proponujemy szkolenia na hakowego – sygnalistę pozwalające na uzyskanie uprawnień niemieckich. Ich ukończenie oznacza możliwość podjęcia pracy w Niemczech bez konieczności uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji. Każdy organizowany przez nas kurs prowadzony jest przez wysokiej klasy specjalistów posiadających zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień objętych szkoleniem. Kurs odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem, w razie potrzeby możliwe jest jednak dopasowanie planu do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Czym kończą się szkolenia na hakowego i sygnalistę?

Szkolenia na hakowego sygnalistę na uprawnienia niemieckie zawsze kończą się egzaminem. Jeśli kursant uzyska wynik pozytywny, otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedze i umiejętności. Razem z certyfikatem uczestnicy otrzymują plastikową kartę będącą dowodem posiadanych kwalifikacji.

Zadzwoń

+48 788 406 266

uprawnienia na wózki widłowe